Een samenwerking of fusie met een andere onderneming kan voor mooie kansen zorgen. Tegelijkertijd kan het ook risico’s brengen.

Een fusie of overname vraagt van alle betrokken partijen zorgvuldig handelen. De gevolgen voor uw onderneming kunnen immers ingrijpend zijn. Niet alleen de kansen en financiële risico’s zijn van belang, maar ook de juridische structuur en de emoties van uw mensen. Zaken voor de toekomst moeten goed worden geregeld en onaangename verrassingen moeten worden voorkomen.

Bij Kaliber Adviseurs verdiepen wij ons in uw fiscale, financiële, juridische en organisatorische situatie en in die van de andere ondernemende partij. Wanneer er een helder beeld is geschetst van uw posities ondersteunen en adviseren wij u op een manier die beide partijen profijt oplevert.

Op die manier start u uw samenwerking in de basis al goed.