Privacy-voorwaarden Kaliber Adviseurs

Inleiding

Als bezoeker van deze website laat u bewust en onbewust persoonsgegevens achter. Welke gegevens houdt de website dan precies bij en met welke redenen vindt dit plaats? Deze gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen, dus wie zit er achter deze website en met welke bedrijven wordt deze informatie gedeeld? Tot slot, wat kunt u doen als u het niet eens bent met deze gang van zaken? Dit leest u in deze privacy-voorwaarden.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Deze website is eigendom van Kaliber Adviseurs Vof, gevestigd op Wilhelminalaan 2 in Beuningen. Bij de Kamer van Koophandel staat dit bedrijf geregistreerd met nummer 56883749

Het onderhoud aan de website wordt uitgevoerd door Netmonkeys, met kvk-nummer 68129327.

Kaliber adviseurs is dus de verwerkingsverantwoordelijke binnen de website, met Netmokeys als verwerker.

Wat is het doel van de verwerkte persoonsgegevens?

Bij algemeen websitebezoek

 • Gegevens voor statistieken die weergeven hoe de website presteert
 • Het gebruik van de website en statistieken hierover
 • Het verstrekken van bezoekgedrag aan derden
 • Het verbeteren van website, om een betere beleving te creëren
 • Het waarborgen van de veiligheid op de website

Bij het invullen van contactformulieren

 • Het afhandelen van uw vragen, inclusief back-up systeem voor indien e-mails niet aankomen.

Reviews via Google Maps

 • Klantfeedback ontvangen over geleverde diensten en deze publiekelijk tonen om het vertrouwen te vergroten.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen tijdens uw website-bezoek:

 • IP-adressen en informatie over de browser/apparatuur waarmee de website bezocht wordt, waarbij op basis van IP-adres ook de locatie wordt herleidt.
 • Websitegebruik

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen bij het versturen contactformulieren:

 • De gevraagde gegevens in het formulier

De persoonsgegevens die binnen de website zelf worden opgeslagen (uitsluitend via contactformulieren) kunnen alleen versleuteld via een versleutelde verbinding worden bereikt. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk door bevoegde personen, met de juiste login gegevens.

Persoonsgegevens die extern opgeslagen worden, zullen versleuteld worden verzonden en zijn eveneens alleen voor bevoegden inzichtelijk. Met deze externe partijen zijn verwekersovereenkomsten gesloten.

In het geval van analytische data die met Snoobi en Google Analytics wordt gedeeld zijn de volgende stappen ondernomen:

 • er is een verwerkersovereenkomst met verwerkers gesloten
 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, waardoor deze gegevens anoniem worden

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Op alle door Kaliber Adviseurs opgeslagen gegevens zit een bewaartermijn. Deze zijn als volgt:

Opgeslagen formulieren: 2 jaar
Website analytische data via Google Analytics: 26 maanden

Welke cookies worden er binnen de website gebruikt?

Binnen de website van Kaliber Adviseurs wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies. Bij de analytische cookies betreft het cookies van Google Analytics, gebruikt om bezoekersaantallen te meten en te analyseren.

Aan welke bedrijven worden persoonsgegevens verstrekt?

Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere bedrijven wordt gefaciliteerd door onze webbouwer, Netmonkeys.

Alle persoonsgegevens die binnen de website op worden geslagen (uitsluitend opgeslagen formulieren en logs)  worden gedeeld met ontwikkelaar Netmonkeys en hostingpartij Rootnet.

Persoonsgegevens over websitebezoeken en analyses worden anoniem gedeeld met Google Analytics van de website van Kaliber Adviseurs naar Netmonkeys.

Welke rechten heeft de websitebezoeker?

Elke websitebezoeker heeft het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen binnen de website van Kaliber Adviseurs of bij externe partijen. Tevens kunnen persoonsgegevens op verzoek van de websitebezoeker worden bewerkt of aangevuld, mits die niet in strijd met de wet is. Om dit op te vragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Verstuur hierbij dan ook uw identificatiegegevens.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw verzoeken of de opslag van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.