Home 9 Financieel Advies 9 Grote transacties uitonderhandelen

Advies bij grote en complexe transacties

Wanneer er op ondernemend gebied belangrijke beslissingen moeten worden genomen over fusies, overnames, splitsingen of herstructureringen staat Kaliber Adviseurs u graag bij.

Samen met u bekijken wij uw situatie en vervolgens wordt en een plan van aanpak gemaakt. Wij zullen uw transactie voorbereiden, met u mee- onderhandelen en de deal begeleiden.

Veel rendement, beperkte risico’s

Het kopen, verkopen of fuseren van uw bedrijf komt in uw leven als ondernemer misschien maar één keer voor. Misschien heeft u geen of weinig ervaring, terwijl het traject complex en risicovol is!

Wij zijn specialisten op het gebied van transactiebegeleiding. We hebben jaren ervaring met koop, verkoop en fusies en weten wat er bij de ondernemers speelt, in uiteenlopende branches.

Als overnameadviseur geven wij onafhankelijk advies, in uw belang. Dit levert u veel rendement op en voorkomt en beperkt risico’s.